Terramare Tänään 02 2019-2020

09

Oletko ajatellut, millaista olisi tehdä rakennustöitä veden alla jopa kymmenien metrien syvyydessä? Sitä on varmasti haasteellista kuvitella, mutta tässä artikkelissa alan ammattilaiset pääsevät valaisemaan kunnioitustakin herättävän erikoisalansa salaisuuksia.

tisukeltajat ovat ahkeroineet lähes kaikissa Terramaren vesirakennuskohteissa. Kum- matkin yhtiöt toimivat sekä Suomessa että Pohjoismaissa. – Olemme olleet mukana noin sadassa Terramaren työkohteessa 2000-luvun alus- ta alkaen. Voin vain sanoa, että kaikki kohteet ovat olleet rakennussukeltajan vink- kelistä omanlaisensa, mutta yksi asia niitä kuitenkin yhdistää, kuten muitakin satoja rakennuskohteitamme. Se on pinnanalai- sissa töissä erittäin huono näkyvyys. Se on ajoittain sama asia, kuin yrittäisi tehdä töi- tä side silmillään, Oy Baltic Divers Ltd:n pe- rustaja Jukka Teleni kertoo hymyillen. – Usein näkyvyys on vain muutamia sent- timetrejä, mutta parhaimmillaan jopa puoli- kin metriä. Rakennussukeltaja ei mielenkiin- toisesta työstään huolimatta siis juuri nauti vedenalaisista näkymistä, joten työkohtee- seen ennalta perehtyminen on avaintekijä, jotta vedenalainen työ voidaan suorittaa laadukkaasti, turvallisesti ja tehokkaasti, Teleni toteaa. Telenillä on 40 vuoden koke- mus rakennussukeltamisesta. Yhtiönsä hän perusti jo vuonna 1993. Kokenut rakennussukeltaja Jari Vene- mies perusti kollegojensa kanssa Divecon Oy:n vuonna 2012. Hänelle näkyvyyshaas- teet ovat yhtä lailla arkista rutiinia. – Suomen rannikon vesistöt ulkosaaristoa lukuun ottamatta ovat aika lailla sameaa työympäristöä, mutta siihen tottuu ja hah- motuskyky kehittyy nopeasti. Tarkka pe- rehtyminen, hyvä sormituntuma ja tarkka mielikuva kohteesta mahdollistavat sujuvan työnteon. Sukeltajahan ei myöskään toimi töissään yksin, vaan kohdetta toteutetaan pintahenkilöstön avustuksella, Venemies kertoo. – Pintahenkilöstöllä on tärkeä rooli raken- nussukelluksessa. He toimivat sukeltajan keuhkoina valvomalla hengityskaasua ja olemalla yhteydessä sukeltajaan puheli- mella. Pintahenkilöstö pitää radioyhteyttä myös kaikkien kohteessa toimivien ope- raattorien kesken, joten tilanneympäristö

03

DIVECON.FI

on sukeltajalla hyvin hallinnassa, Venemies tähdentää.

limella ja -valolla sekä tallennuslaitteella varustettu sukeltajan kypärä, kestävä kui- vapuku ja varailmapullot. Pintahenkilös- töllä on käytössään näyttö- ja puheyhteys sekä kompressori ja suodattimet jatkuvaan ilmansyöttöön sukeltajalle.

VARUSTEET JA TYÖAJAT Rakennussukeltajan perusvarustus painaa noin 60 kiloa. Siihen kuuluu sukelluspuhe-

>

01

RAKENNUSSUKELTAJAYHTIÖT KÄYTTÄVÄT PITKÄLTI ITSE kehittämiään työvälineitä ja -koneita vedenalaisissa tehtävissä.

02

PINTAMIEHISTÖ TOIMII RAKENNUSSUKELTAJAN yhteyshenkilönä ja hengityskaasun valvojana.

03

RAKENNUSSUKELTAJA VALMIINA LAITURIELEMENTTIEN asennustöihin Norvikin sataman työmaalla.

KANSAINVÄLINEN VESIRAKENTAJA | WWW.BOSKALIS.COM/TERRAMARE

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online