Terramare Tänään 02 2019-2020

08 YHTEISTYÖKUMPPANIEN KUULUMISIA | OY BALTIC DIVERS LTD & DIVECON OY RAKENNUSSUKELTAJA ON PELOTON MONITOIMIEKSPERTTI

01

R akennussukeltaja on ammattisukel- tajaksi koulutettu moniosaaja, jonka taitoihin sisältyy kattavasti erilaisia rakennusalan tehtäviä. Sukellusalan am- mattitutkinnon voi suorittaa Luksiassa eli Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymässä. Sukellusalan ammattitutkinnossa on kaksi osaamisalaa: tutkimussukeltamisen ja työ- TEKSTI: MARKKU SALONEN,KUVAT 01 JA 05: OY BALTIC DIVERS LTD, KUVAT 02, 03 JA 04: DIVECON OY DIVERS.FI DIVECON.FI

KATTAVAA OSAAMISTA Rakennussukeltajien tehtäviin kuuluu mm. ranta- ja pohjarakennustöitä, betoni- ja te- räsrakentamista ja putkien asennuksia. Ra- kennussukeltajien palveluja tarvitaan mm. infrakohteissa, vesivoimaloissa, satamissa sekä laivojen huolloissa ja katsastuksissa. Myös pelastuslaitokset, Puolustusvoimat ja Rajavartiosto työllistävät ammattisukeltajia omissa tehtävissään. Terramaren vesiraken- nuskohteissa rakennussukeltajien palveluja tarvitaan mm. laituri- ja paalutuskohteissa sekä vedenalaisissa valu- ja louhintatöissä. Tehtäviin sisältyy pääosin hitsaus-, raudoi- tus- ja betonitöitä sekä tarkastussukelluksia. Rakennussukeltajat tekevät töitä kohtees- saan niin pinnan päällä kuin alla. NÄKYMÄT PINNAN ALLA Terramarella on pitkä yhteistyöhistoria kah- den rakennussukeltajayrityksen kanssa. Oy Baltic Divers Ltd:n ja Divecon Oy:n ammat-

sukeltamisen osaamisala. Rakennussukelta- ja suorittaa työsukeltamisen osaamisalan. Koulutus kestää vuoden ja käsittää ammat- tisukeltajan pinta- ja sukellustoiminnan. Työsukeltamisen osaamisalan suorittanut tekee sukellustöitä kypäräsukelluslaitteilla 0–50 metrin syvyydessä käyttäen veden- alaisia työkoneita ja -välineitä.

02

SEURAA TERRAMAREN KUULUMISIA SOMESSA!

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online