Terramare Tänään 02 2019-2020

15

TERRAMAREN TYÖMAAT | TALVI 2019—2020

TYÖMAA

TYÖPÄÄLLIKKÖ TYÖMAAPÄÄLLIKKÖ

Koirasaarten ja Stansvikinrannan esirakentaminen, Helsinki Marieholmstunneln, Göteborg, Ruotsi Rauman satama, Petäjäs 4 satamakentän laajennus Stockholm Norvik Hamn, laiturityöt, Ruotsi Naantalin satama, Hiili- ja viljalaiturin jatke Hernesaaren LHC-risteilijälaiturin virtaussuojan korjaus

Juha Seppälä Jouko Sederholm Juha Seppälä Marko Saarelma Marko Saarelma Jani Vyyryläinen

Arto Kontio Juhani Naukkarinen Markku Pöyhönen Gerrit-Jan Kamphuis Viljami Elo Matti Juslenius/

Pertti Sukanen Hannu Mäkelä Matti Juslenius / Reijo Kultalahti

Helsingin Satama, AP-pistolaiturin jatkaminen tihtaalilla T7 *) HaminaKotka Satama, Mussalon sataman D-osan laajennus*)

Marko Saarelma Jani Vyyryläinen

*) Luovutettu 2019

TURVALLISUUS, LAATU JA YMPÄRISTÖ

Terramarella on laatustandardin ISO 9001 ja ympäristöstandardin ISO 14001 mukaisesti sertifioitu toimintajärjestelmä. Työturvallisuus täyttää OHSAS 18001:n vaatimukset.

RALA r.y. on myöntänyt Terramarelle rakennusyrityksen pätevyystodistuksen pääurakointiin.

BALTIC PORTS -KONFERENSSI 2019 V uoden 2019 Baltic Ports -konferenssiin osallistui yli 150 Itämeren alueen satamien ja meriteollisuuden edustajaa. Tilaisuus pidettiin Hilton Slussen -hotellissa Tukholmassa syyskuun alussa. Pääteemoina käsiteltiin sekä Itämeren alueen että globaalin meriliikenteen nykytilannetta ja tulevaisuutta. Myös visiot tulevaisuuden älysatamista, joissa näkymät logistiikan, digi- taalisuuden ja automaation kehityksestä, virittivät mielenkiintoisia keskusteluja. Terramare Oy oli paikan päällä tapaamassa markkina-alueensa asiakas- ja yhteistyökumppaneita. Kiinnostuksen kohteita olivat mm. Göteborgissa toteutettavan Göta-joen alittavan maantietunnelin ra- kentaminen sekä ensi vuonna valmistuva Norvikin satamahanke, johon Terramare on toteuttanut sekä meriperustus- että laiturityöt.

KANSAINVÄLINEN VESIRAKENTAJA | WWW.BOSKALIS.COM/TERRAMARE

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online