Terramare Tänään 02 2019-2020

UUTISET

14

VESIRAKENNUKSEN WETERAANIEN ODOTETUT JA MERIHENKISET TAPAAMISET

V esirakennuksen Weteraanien jäsenistö koostuu kokeneista ja eläkkeelle siirtyneistä vesirakennusalan ammattilaisista, jotka kokoontuvat sekä muistelemaan menneitä että tutustu- maan alan nykynäkymiin noin kahden vuoden välein. Tapahtumiin on saapunut vähintään kymmenittäin, mutta parhaimmillaan jopa toistasataa osallistujaa kaikkialta Suomesta. Viime syksynä eläkkeelle siirtynyt Terramaren johtaja Tapio Lei- nonen toimi viime kesänä järjestetyn tapahtuman suunnittelijana ja kokoonkutsujana yhdessä aikaisempien Terramaren työpäällikkö Pekka Arppen ja rakennuspäällikkö Paavo Kolarin kanssa. Kokoontumispaikkana toimi Kotkan Seurahuone. Tapahtumassa tu- tustuttiin Mussalon sataman D-osan työmaahan mereltä käsin M/S VIKLA III -risteilyalukselta. – Tapahtumaan osallistui jälleen laaja kirjo vesirakennusalan eksperttejä kaikilta henkilöstötasoilta, mikä tietysti kertoo alamme vetovoimaisuudesta vielä työelämän jälkeenkin. Toki Vesirakennuk- sen Weteraaneihin ovat tervetulleita edelleen työelämässä mukana olevatkin, mikä tarjoaa keskusteluihimme ajankohtaista tietoa alan kehityksestä ja näkymistä. Terramare on ollut aktiivinen osallistuja, ja sieltä on ollut mukana aina joku johtoryhmän edustaja kaikis- sa kokoontumisissamme. Itsekin liityin mukaan jo noin kymmenen vuotta sitten, Leinonen kertoo. Vesirakennuksen Weteraanien ensimmäiset tapaamiset alkoivat

jo 90-luvun alussa, jolloin kokoonkutsujana toimi aikanaan Vesi- Pekan leivissäkin työskennellyt ja nyt jo edesmennyt Juha Ten- kanen . Tapaamisia ja tapahtumia on järjestetty noista ajoista jo toistakymmentä. Tutustumiskohteita ovat olleet lähinnä kotimaassa mutta myös Ruotsissa toteutetut vesirakennusprojektit. – Eläkkeelle siirtyneiden ammattilaisten työnantajia ovat olleet historian saatossa muiden muassa Vesi-Pekka, Haka ja vuodesta 1995 perustettu Terramare. Vesirakennuksen Weteraanien iäk- käämmät osallistujat ovat jo yli 90-vuotiaita ja vanhimpia vesira- kennushankkeita, joissa nykyisiä osallistujia on ollut mukana, löytyy aina 60-luvulta lähtien. Erityisen mielenkiintoisia ovat ne yhdessä tehdyt työkohteet, joihin on ajan myötä tehty uudistuksia tai laajen- nuksia, Leinonen kertoo. – Yhteinen historia ja kokemukset haasteellisista tilanteista, poik- keuksellisista olosuhteista, tekniikasta, työmenetelmistä, ongelmien ratkaisuista ja onnistumisista ovat kokoontumisiemme suosittuja pu- heenaiheita, joissa menneet ajat ja tapahtumat heräävät jälleen eloon. Samalla pidämme yllä yhteyttä vesirakentamisen nykyti- lanteeseen ja alan näkymiin. Tapaamiset ovat olleet ikimuistoisia, ja on ollut hienoa todeta, että vesirakentajien toverillisuus säilyy vahvana ja yhdistävänä tekijänä vielä eläkepäivinäkin, Leinonen toteaa lopuksi.

TERRAMAREN TOIMINTAPERIAATTEET: TEHDÄÄN MITÄ LUVATAAN, KERRALLA KUNTOON JA YHTEISTYÖLLÄ

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online