Terramare Tänään 02 2019-2020

HAMINAKOTKA SATAMA OY | MUSSALON SATAMAN D-ALUE

11

01

TEKSTI JA KUVA 2: MARKKU SALONEN, ILMAKUVA 01: TERRAMARE OY

ITÄMEREN SELLUKESKUKSEN JUHLALLISET AVAJAISET

01

M ussalon sataman D-alue ja Itämeren sellukeskus vihittiin juhlallisesti käyttöön 3. lokakuuta 2019. Avajaistilai- suus vietettiin noin sadan kutsuvieraan läsnä ollessa juu- ri valmistuneessa selluterminaalissa. Ensimmäinen sellukeskukseen rakennettu selluterminaali tulee palvelemaan UPM:n sellun vientiä meriteitse. Juhlallisuudet avasi tervehdyspuheellaan eduskunnan toinen varapuhemies ja kotkalainen Juho Eerola (PS). Avajais- puheet kuultiin myös hankkeen yhteistyökumppanien HaminaKotka Satama Oy:n ja Steveco Oy:n edustajilta. Avajaistilaisuudessa tutustuttiin myös selluterminaalin yhteydessä

sijaitsevaan uuteen D-satamaosaan. Terramare toteutti laajassa urakassa 220-metriä pitkän kulmatukimuurilaiturin, 20 hehtaarin kokoisen satama-allasalueen ja 620 metriä pitkän aallonmurtajan. Satama-allas on syvennetty −17,5 metrin haraustasoon, mikä mah- dollistaa Itämeren suurimpien rahtialusten asioinnin satamassa. D-osan urakka oli myös Terramarelle merkittävä hanke, jossa hyö- dynnettiin yhtiön kaikkia ydinosaamisen alueita, kuten ruoppausta, vedenalaista louhintaa, merenpuoleista louhetäyttöä, liukuvalua ja laiturirakentamista.

01

MUSSALON SATAMAN D-ALUEESEEN Terramaren toteuttamat 220-metrinen kulmatuki- muurilaituri, 20 hehtaarin kokoinen satama-allas ja 620-metrinen aallonmurtaja. AVAJAISSEREMONIASSA TOIMI VALTIOVALLAN edustajana eduskunnan toinen puhemies ja kotka- lainen Juho Eerola. Läsnä olivat myös HaminaKotka sataman, Stevecon ja UPM:n edustajat.

02

02

KANSAINVÄLINEN VESIRAKENTAJA | WWW.BOSKALIS.COM/TERRAMARE

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online