Terramare Tänään 02 2018-2019

TOIMITUSJOHTAJAN PALSTA

03

JOUKKUEPELIN VOIMAA

tilaisuuksia toimialan, markkinoiden, hankintamuotojen ja yhteisen joukkuepelin kehittämiseksi. On toivottavaa, että Suomessa pys- tyisimme sitoutumaan vielä tiiviimmin samankaltaiseen joukkue- peliin kuin Ruotsissa toisiamme tukien ja kannustaen. HUOMIO TYÖTURVALLISUUTEEN Terramaressa vuosi 2018 on ollut ennätysvilkas ja meillä on ollut mielenkiintoisia projekteja Suomessa, Ruotsissa ja vähän kauem- panakin, kuten Uruquayssa ja Intiassa. Kun tekemisen määrä kasvaa nopeasti, hankkeiden hallinta ja ohjaaminen vaativat meiltä lisähuomiota. Työturvallisuuden osalta kehityksemme ei ole ollut toivottua ja emme ole ikävä kyllä vältty- neet tapaturmilta ja vakavilta läheltä piti -tilanteilta. Osa läheltä piti -tilanteista ja tapaturmista olisi voitu välttää pa- remmalla ennakkosuunnittelulla. Vakavia tapaturmia projekteissa ovat olleet muun muassa putkipaalun pyöriminen työntekijän jal- kojen päälle, kaivinkoneen suistuminen mereen ja äkillinen dump- perin palaminen. Tämä toimitusjohtajan palstan sisältö olisi ollut sävyltään synkem- pi, jopa lohduton, jos asiat olisivat edellä kuvatuissa tilanteissa edenneet vielä ikävämpään suuntaan. Meillä on ollut useana vuonna teemana, että: ”Työt on tehtävä turvallisesti tai niitä ei tehdä sitten ollenkaan”. Nyt meillä on ollut välillä tekemisessä enemmän tuuria kuin turvallisen tekemisen tai- toa. Olemme olleet Terramaressa aikaisempina vuosina infra-alan suunnannäyttäjä työturvallisuudessa, ja tiedän, että pystymme jat- kossakin olemaan tässä oleellisessa asiassa soihdunkantajana. Nyt meidän on vain käärittävä hihat uudelleen ja tehtävä töitä yhteisvoimin, erityisesti töiden ennakkosuunnittelun osalta. Työ- ryhmän ja yksittäisen henkilön on pystyttävä kysymään itseltään avoimesti ja rehellisesti, olemmeko tehneet nyt varmasti kaiken mahdollisen, jotta työt voidaan tehdä turvallisesti. Asiat saadaan kyllä kuntoon, kun tartumme turvallisuusasiaan ponnekkaasti ja ajattelemme kirkkaasti tekemistämme. Ripaus työ- turvallisuuskoulutusta ja asioiden kertausta ei ole meille pahitteek- si. Tähän tulemmekin panostamaan heti ensi vuoden alusta.

V esirakennusalalla on ollut vilkas vuosi takana, ja näkymät vuodelle 2019 ovat Suomessa ja Ruotsissa kohtuullisen hy- vät muutamien kärkihankkeiden siivittäminä. Suomessa maa- ja vesirakennusmarkkinoiden otaksutaan supistu- van ensi vuonna 2 - 4 prosenttia asuntorakentamisen hidastuessa. Urheilutermein sanottuna Suomessa on ollut tapana vetää rakenta- minen aina pahasti maitohapoille ja katsoa, kuinka pitkälle meno jatkuu vai tuleeko seinä vastaan. Ruotsissa urheillaan tunnetusti toisella tavalla, erityisesti joukkue- peleissä. Ruotsissa on joukkuepelihengen mukaisesti tehty yhteinen 12 vuoden pitkäjänteinen kansallinen suunnitelma rautateiden, tie- ja vesiväylien rakentamisesta ja modernisoinnista. Valtion puolesta hankkeisiin on varattu vuoteen 2029 asti 700 miljardia kruunua (lähes 70 mrd. euroa). Päätöksiä on valmisteltu huolellisesti alan toimijoiden kanssa, ja kaikki poliittiset puolueet ovat sitoutuneet investointipäätöksiin riippumatta siitä, kuka on kulloinkin hallitus- vastuussa. Budjetoinnissa ovat mukana vesiväylähankkeista muun muassa Luulajan ja Göteborgin satama- ja laivaväylähankkeet. Suomessakin on jo käynnissä hyvää, avointa ja laajaa markkina- vuoropuhelua isojen tilaajien, palveluntuottajien ja suunnittelijoi- den kesken, mistä esimerkkinä ovat muun muassa Liikenneviraston ja Infra Ry:n pyöreän pöydän tapaamiset. Ne ovat todella antoisia

Hyvää ja rauhallista joulua Teille ja perheillenne,

Hannu Tomperi

The Boskalis WAY OF WORKING quality management system aims to achieve operational excellence with a clear focus on safe and sustainable solutions and a consistent client approach. More than just systems and procedures, the Boskalis Way of Working provides a consistent approach towards the initiation, planning, execu- tion and completion of our projects. At the same time it promotes diversity in our teams with experts, facilitates innovation whilst caring for people and the environment with a commitment to act with respect and integrity. This is how we create new horizons for all our stakeholders.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online